Kalmarsundsauktioner AB

Auktionen är nu avslutad. Detta var den sista auktionen för 2014. Utlämning av gods är den 14 dec, 17 dec och den 28 dec. För ytterligare info – gå in under frakt på webbsidan. Hämtning mellan kl 10-13.

Nästa auktion startar söndagen den 1 februari 2015. Vi kommer också att ha en vårauktion i mars 2015.

___________________________________________________________________________________

DET ÄR GRATIS ATT REGISTRERA SIG OCH MEDVERKA. Klicka på ”Gå till Auktion”för att registrera dig. Följ beskrivning.  

___________________________________________________________________________________

Vi önskar våra kunder en God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Kalmarsundsauktioner är ett småländskt näthandelsföretag som finns i Kalmar och Nybro. Vi vill skapa ett affärsinriktat arbetssätt och en breddad geografisk marknad med fokus på kvalitet och lönsamhet för kunden. Vi förenar det ”lilla företagets” flexibilitet och det stora företagets resurser.

Vår kund

Vår kund är dels ägarna till dödsbo, dels köparen som köper produkter från dödsbo. Vi tror att vår slutkund kan vara en designintresserad person som vill komplettera sitt hem med det ”lilla extra”. Vi tror också att vår slutkund kan vara allmänt intressad av antika produkter.

Inspiration

Vi kommer via våra designers Erika Bergström (Resense design) och Eleonore Bäck att kunna få inspiration  och kreativa designlösningar för att öka återanvändningen av föremål och inspirera till en mer miljömedveten livsstil. Erika som idag bor i Holland och Eleonore som finns i Göteborg, vill ge inspirerande idéer till nya användningsområden och inredningstips för föremålen.