Historia och design – Orrefors Glasbruk

13016_113017_1Midsommarauktionen har vi med härliga möbler som är designade av Kerstin Hörlin. Dessa möbler har  under många år funnits i Orrefors Glasbruks ägor. Under många år har Orrefors varit känt, inte bara för sitt glas, utan också för alla kända formgivare och designers som har besökt och umgåtts vid bruket. Här samlades den kreativa näringen för att skapa olika produkter. Sista tiden har dessa möbler stått vid Trädgårdsvillan vid bruksområdet. Vi ställer oss frågan – skänkte Kerstin Hörlin dessa möbler till Orrefors Glasbruk? Ibland gjorde de olika formgivarna detta.