Köpa

Registrering, skapa konto och kundnummer

För att bjuda på auktioner behöver ni ett kundnummer. Det skapar ni enkelt på auktionssidan.
Klicka på ”Skapa konto” och följ instruktionerna.

Ni får ett mejl efter registreringen med kundnummer och lösenord.
För att slutföra registreringen måste ni logga in på ”Mitt konto” inom 24 timmar.

Avgift

För köpare tillkommer en avgift om 22,5 % inklusive moms på det klubbade priset. På våra onlineauktioner tillkommer även en slagavgift om 50 kr inklusive moms per auktionspost.

För konstföremål markerade med DDS (Droit de suite) avgår en extra avgift, s.k. Följerätt, om det klubbade priset är 2.120:- eller högre. Avgiften är 5 % på slutpriset.

Betalning och hämtning /frakt av inköpt gods skall ha skett efter sista utlämningsdagen som är kopplad till varje auktion. Vi börjar sedan lägga på en lagringsavgift om 100 kr/vecka. Samtidigt som nästa steg blir inkasso. Tänk på att ett lagt bud är bindande.

Betalning sker till vårt bankgiro 166-6197 som även finns angivet på fakturan. Notera alltid kundnummer och fakturanummer på betalningen. OBS! Ingen kontant betalning.

Observera att det förekommer att skickade mail inte når adressaten.
Har du vunnit budgivningen men inte hört någonting inom tre dagar från auktionens avslut, kontakta oss via info@kalmarsundsauktioner.se.

Auktionshuset ansvarar inte för objekten om de inte har hämtats sista utlämningsdagen efter avslutad auktion.

Om ovanstående köpevillkor ej uppfylls kan kunden komma att avstängas från fortsatt köp och försäljning.
_______________________________________________________________________________
Information om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.
Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då konsumenten har tagit emot varan, eller tidigast den dagen konsumenten får information om ångerrätten1.

Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka2 ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade texten nedan3.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något4.

5. Du ska återsända varan till oss på Smedjegatan 9 A i Kalmar eller på Medeliusväg 21 i Nybro utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.”

b) Kalmarsundsauktioner AB kommer inte att betala kostnaderna för återsändandet av varan. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.

6 Kalmarsundsauktioner AB får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först

5 Vid avtal avseende en vara som består av flera poster eller delar: ”då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista posten eller delen i fysisk besittning”.
.”
7 Kalmarsundsauktioner AB, Medeliusväg 21, 382 45 Nybro. Epost: info@kalmarsundsauktioner.se

Information om ångerrätten. Tillhandahålls av Konsumentverket efter förordnande av regeringen. Innehållet är baserat på bilaga 1 i direktiv 2011/83/EU.

Ångerblankett

Denna text kan användas när konsumenten vill ångra ett avtal, enligt reglerna i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Konsumenten har även möjlighet att ångra sig på annat sätt än med blanketten men rekommenderas alltid att spara underlag som visar att han eller hon har ångrat sig.
Mall för ångerblankett
Texten ska fyllas i och återsändas bara om du vill ångra avtalet. Observera att den ska skickas till det aktuella företaget, inte till Konsumentverket.

Information avseende näringsidgare:

Namn: Kalmarsundsauktioner AB
Adress: Medelius väg 21 382 45 Nybro
Fax:
E-post: info@kalmarsundsauktioner.se

Information om konsument:

Namn:
Namn: (om fler som gjort köpet)
Adress:
Telefonnr: E-post:

Jag/Vi meddelar härmed att jag/vi frånträder mitt/vårt köpeavtal avseende följande varor:

Beställdes datum: Mottogs datum:

Ort: Datum:

Underskrift: Underskrift: (om fler)

Gäller från 2013-04-01 och tillsvidare.