Pris och avgifter

Vid försäljning utgår för varje utrop en försäljningsavgift om 25 % inklusive moms.

OBS! Vi köper inga föremål, endast kommisionsförsäljning genom våra auktioner.

Redovisning och utbetalning till angivet bankkonto sker ca 14 bankdagar efter auktionsslut, detta förutsatt att Kalmarsundsauktioner erhållit betalning av köparen.