Sälja

I första hand hjälper vi till med att sälja föremål från dödsbo. Vi erbjuder helhetslösningar med värdering, städning, tömning och röjning. Rut- och/eller Rotavdrag kan inte användas i samband med dödsbo. När vi skriver kunden menar vi antingen det dödsbo vi arbetar för eller den/de som kommer att köpa någonting vid auktionerna. Vi kan också hjälpa till vid försäljning av hela hem eller delar därav

Hur går det till?

Vi vill att du som kund ska känna dig trygg med oss som samverkanspart och vill därför vara så tydliga som möjligt med våra värderingar och hur vi hanterar saker och ting: Vi genomför Din beställning enligt nedan.

  • Kontakt med kund sker
  • Vi åker till dödsbo för en första identifiering.
  • I samband med detta besök tas foto och en första värdering av föremål sker. Lämpliga objekt för auktionen tas ut. Objekten katalogiseras och diskussion sker med kund angående upplägg. Foto tas på plats för att användas till en förstärkt värdering samt i vissa fall till nätkatalogen. Kontakt tas vid behov även här med samverkanspartner för ytterligare värdering.
  • Varje objekt fotograferas, katalogiseras samt åsätts ett utropspris/ startpris. Utropspris och startpris är desamma hos oss vid Kalmarsundsauktioner AB. Om en auktionspost inte blir såld vid första tillfället säljs denna vid ytterligare en ny auktion. Allt enligt ök med kunden. Vi samverkar också med olika aktörer som köper loppisgods. Dessa finner du under rubriken samverkanspart. Det innebär att du som kund också får betalt för varor som går som loppisgods.
  • Om kunden önskar kan tjänsten tömning och städning kopplas på. Auktioner samverkar med olika partner. (se under samverkanspartners). Vi samverkar även här med olika aktörer. Offert lämnas på helhetslösningen.