Partners

Kalmarsundsauktioner har samverkanspartners inom följande områden:

Tömning: Auktionsgodscentralen

Städning: Auktionsgodscentralen

Frakt: Egen bil östra sidan från Kalmar till Stockholm (vid behov). Samverkan med Posten och Schenker.

Inspiration: Eleonore Bäck – formgivare och illustratör, www.eleonoreback.se  samt Resense Design – Erika Bergström. www.resensedesign.se